Juli -23: Ca 28 hektar kvar!

Klockan 18.59 den 4 februari 2021 fattade kommunfullmäktige i Nykvarn beslutet att anta detaljplanen för Ånsta 2:1! 

Laga kraft inträdde den 3 mars 2021. 

  Detaljplaneområdet har numera beteckningen Ånsta 2:3.

 Hösten 2018 tecknades markavtal med Catena för 45 ha belägna väster om Almnäsvägen. 

     Juli -23: Ca 28 ha kvar att köpa.

July '23: 28 hectares left!

The final decision on the plan was made on February 4 2021. It reached legal status on 3 Mars.  

July '23: 28 hectares left to buy.

Jan-Olof Smedberg, Smedberg Logistik- & Industrimark

Juli 2023: Vi inväntar nu miljödom för vattenverksamhet. Ansökan inlämnades 2 dec. 2022.