45 hektar sålda!

14 september 2018 tecknades det första köpavtalet, med Catena! Avtalet rör de 45 ha belägna väster om Almnäsvägen. 

– De stora varuflödena till Stockholm kommer från söder, med den förvärvade marken skapar vi möjligheter för framtida lager- och terminalbyggnader i ett logistikläge där vi både upplever en ökande efterfrågan och ser en stor potential, kommenterar Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman.

(In english)

First 45 ha sold!

On September 14 2018 the Swedish company Catena purchased the first 45 hectares of our land, west of Almnäsvägen.

A number of large international companies, as well as local swedish companies, are showing great interest in our planned area. 

Jan-Olof Smedberg, Smedberg Logistik- & Industrimark