Ut på granskning 27 maj!

Detaljplanen skickas den 27/5 -20 ut på granskningsförfarande. Granskningstid 3 v. Antagandebeslut i kommunfullmäktige förväntas den 5 november och laga kraft senhösten. 

Hösten 2018 tecknades ett första avtal, med Catena. Avtalet rör 45 ha belägna väster om Almnäsvägen. 

(In english)

Decision on plan November 5 2020

The final decision on the plan for our area is sceduled for November 5 2020. The documents for "granskning" are being mailed today, May 27 2020.

Jan-Olof Smedberg, Smedberg Logistik- & Industrimark