Senaste versionen av detaljplanen

Kartan nedan: Detta är den senaste skissen som den ser ut hösten 2018. Totalt ca 76 ha tomtyta. Första samråd planeras till maj 2019.

(In english)

Latest version of site map

The map below: This is the layout. It will be subject to change during the planning process. A total of roughly 76 hectares of building area. A first public presentation is planned for May 2019.